Medicijn transport

Voor het transport van medicijnen en farmaceutische producten is een specialiste wijze van vervoeren noodzakelijk. Denk hierbij aan temperatuurbeheersing, hygiëne en bepaalde noodzakelijke procedures die gevolgd dienen te worden.

Good Distribution Practice GDP

Good Distribution Practice (ook wel afgekort als GDP), verwijst naar de richtlijnen voor de correcte distributie van farmaceutische producten. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg, waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export van geneesmiddelen. Het doel is om een bepaald kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk te handhaven, zodat de productkwaliteit van geneesmiddelen gehandhaafd blijft gedurende het distributieproces.

Een distributeur die voldoet aan de internationale GDP richtlijnen maakt aantoonbaar dat zij de productveiligheid en kwaliteit van geneesmiddelen in de gehele distributieketen van producent tot patiënt consequent waarborgt.

Certificering GDP

Om medicijnen te mogen vervoeren zijn al onze medewerkers gecertificeerd volgens bovengenoemde voorwaarden van de internationale GDP richtlijnen. Deze certificering omvat alle kennis op het gebied van medicijnen transport. Waardoor wij medicijnen voor de farmaceutische industrie mogen vervoeren.